Růženec za svět
Nejste přihlášen | Přidat růženec | Registrace | Přihlásit

Modlí se 15 lidí.
Od 16. 6. 2021 pomodleno 403 růženců.
Dnes se modlíme za rodiny.Milí přátelé,
společenství mladých sv. Pia z Pietrelciny vás zve srdečně k modlitbě za svět!


Milión růženců po dobu dvou set dní se v roce 2011 rozhodli modlit mnozí věřící na Filipínách. Chtěli se tak touto modlitbou přimlouvat za mír ve světě. Filipínci se zavázali, že se budou modlit každý den od pondělí do soboty za jednu konkrétní zemi. Tato modlitební aktivita byla zahájena 10. října 2011 (modlitbou za Angolu) a skončila 30. května 2012 (modlitbou za Filipíny).

Naše společenství se k této aktivitě přidalo a prostřednictvím těchto stránek pozvalo další lidi, kteří se též chtěli podílet na modlitbě za svět. Přidalo se 452 lidí a společně jsme se pomodlili více než 34 000 růženců.

Další rok bylo zahájeno druhé "kolo" těchto modliteb za svět. Tentokrát bylo organizováno jen z České republiky, nicméně přidali se k nám i mnozí věřící ze zahraničí. V roce 2012/2013 se přidalo k modlitbě 284 lidí z 5 zemí Evropy a společně jsme se pomodlili více než 22 500 růženců.

V roce 2013/2014 se přidalo k modlitbě 107 lidí a společně jsme se pomodlili téměř 13 000 růženců.

V roce 2014/2015 se přidalo k modlitbě rovných 200 lidí a společně jsme se pomodlili okolo 16 500 růženců.

V roce 2015/2016 se přidalo k modlitbě 148 lidí a společně jsme se pomodlili okolo 28 000 růženců.

V roce 2016/2017 se přidalo k modlitbě 89 lidí a společně jsme se pomodlili téměř 13 000 růženců.

V roce 2017/2018 se přidalo k modlitbě 56 lidí a společně jsme se pomodlili přes 8 600 růženců.

V roce 2018/2019 se přidalo k modlitbě 48 lidí a společně jsme se pomodlili 7 200 růženců.

V roce 2019/2020 se přidalo k modlitbě 41 lidí a společně jsme se pomodlili přes 7 000 růženců.

V roce 2020/2021 se přidalo k modlitbě 34 lidí a společně jsme se pomodlili přes 5 212 růženců.

Někteří se pak i s námi podělili o zkušenost s touto modlitbou a jejich svěděctví s můžete přečíst níže.

Modlitba růžence za svět tak, jak probíhala v posledních letech, bude zahájena opět v pondělí 11. října 2021. Do té doby je možné se přidat k modlitbě na úmysly, které jsou uvedeny níže.

Modlitba růžence za svět nekočí!


Jelikož mnozí z účastníků modlitby růžence za svět chtěli pokračovat v modlitbě i po skončení této aktivity (tak, jak ji navrhli na Filipínách), rozhodli jsme se vypsat úmysly, na které je možné se nyní modlit nadále modlit. Úmysly jsou pro jednoduchost svázany s jednotlivými dny v týdnu.

Tyto úmysly nejsou závazné, nicméně považujeme je v této nesnadné době za důležité a budeme rádi, když se k nám přidáte. Stejně tak jako během Modliteb růžence za svět, můžete se po registraci jednak vyjadřovat na foru a doplňovat počet pomodlených růženců. Celkový součet pomodlených růženců se bude opět, pro povzbuzení ostatních, zobrazovat v záhlaví stránek, tak jak to už vidíte nyní.

Úmysly vypsané na jednotlivé dny v týdnuDiskuzní fórum

Dnes je: 02.08.2021

02.04.2021 23:32:03     Klára Kuchtová

Modlitba růžence pro mě znamená mnoho. Od chvíle, co se ho modlím, se můj život hodně proměnil a stále víc proměňuje. Vnímám jím pevnější vztah s Pánem a přináší pokoj. Jsem vděčná, že se můžu modlit společně Růženec za svět. Je to třeba. Děkuji.
Klára Kuchtová

21.11.2020 20:46:22     Jiří Mihál

Modlitba růžence je pro mou osobu velmi důležitá.
Jsem zastáncem názorů Svatého Jana Pavla II. a Svatého Pia z Pietrelciny, že tato modlitba je velmi silná a potřebná. Zvláště v této době, této situaci.
Nepřejde den, abych se nepomodlil minimálně dva růžence. Je to to nejkrásnější co může být.
Přeji krásné dny.
JM

12.10.2020 19:06:33     Pavel Záchvěj

Ani jeden den by neměl uplynout bez modlitby svatého růžence. Neměl by uplynout ani malý čas v zahálce, aniž by byl přetvořen modlitbou růžence. Kolik lidí se růženec vůbec nemodlí, a celé hodiny hledí na televizi, do novin nebo na internet anebo tlachají do prázdna.
Někteří tvrdí, že na růženec vůbec nemají čas. Je to tak nemožné najít si čtvrthodinku na růženec? I kdyby to byla pravda, je třeba jim říct to, co říkal svatý Vincenc z Pauly a svatý Jan Bosco: Snažte se modlit růženec rozložený na celý den: jeden desátek ráno po probuzení, jeden později, jeden před snídaní... Tři minuty na jeden desátek, to přece není mnoho! Je však třeba se modlit růženec každý den jako projev lásky k Panně Marii. Svatý Vincenc z Pauly doporučoval dát třeba stranou jiné modlitby, jen nevynechávat růženec. Svatý Alfons byl ochoten vynechat i oběd, protože růženec pokládal za důležitější.
Svatá Maria Bertilla využila každé přestávky mezi prací či studiem k modlitbě růžence. Také svatý Robert Bellarmin vkládal mezi své vážné studium přestávky, kdy se procházel a modlil se růženec. Svatý Josef Tovini, otec deseti dětí, neztrácel čas při cestování a modlil se v dostavníku růženec.
Je dobré využít času čekání v obchodě, u lékaře, na zastávkách vlaků a autobusů. Kdybychom využívali důsledně tyto chvíle, kolik růženců bychom se dokázali pomodlit! Blahoslavený Diego Oddi, kudy chodil, držel v mozolnatých prstech růženec. Především na zastávkách autobusů byl spokojen, když musel čekat, a naplnil čas modlitbou. Jednou potkal na zastávce kněze a pozval ho, aby se s ním modlil růženec. Kněz odpověděl, že každou chvíli přijede autobus a už to nestojí za to. Bratr Diego ho sladce vyzval ještě jednou. Aby měl klid, kněz se k němu přidal. A autobus přijel, když se už modlili Zdrávas, Královno. Kolikrát se nám stane, že musíme čekat na dopravní prostředek, který se zpozdil. Růženec nám pomůže, abychom „shromažďovali poklady v nebi“ (Mt 6,20).

01.05.2020 07:25:47     Jan mruna

Cesta není jen mlčení, ale láska a úcta ke kříži, Pána ježíše.

31.03.2020 20:25:08     Jan mruna

V této těžké době je modlitba růžence nezbytná, každá Boží slza z Kříže, zachrání mnoho životů. Modlí se nás málo, ale díky Bohu i za to. Jan

17.02.2020 23:46:18     Ladislav

Dobrý den,

dnes mi poprvé nepřišel email se zemí, která je na řadě. Spam jsem zkontroloval. Poslední mám z 15/2.

24.12.2019 20:18:35     Eva Mikušová

Milý otče Jiří a všichni účastníci modliteb za svět,děkujeme za naše společenství modlitby a všem přejeme a vyprošujeme požehnané Vánoce plné radosti z narození našeho Pána a do nového roku Boží požehnání, dary Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie, Eva a Hana z Ostravy

07.10.2019 13:02:35     Lenka Podloucká

Je to už pár let nazad, kdy jsem se začala modlit růženec a byla to skoro muka ... zdál se mi nekonečný. Ale postupně se to měnilo, měla jsem období, kdy jsem se nemodlila vůbec a období, kdy jsem se vracela a zkoušela se modlit dál. To, že jsem se začala modlit za svět mi pomohlo v tom, že se slib stal "musem", který mne nutil se modlit. A pak najednou, ani nevím kdy, modlitba "zesládla", je radost se ji modlit a zdá se mi, že trvá jen chvilku. Jsem tak nějak "v ní", cítím pokoj a mír a taky mám pocit, že to, že se modlím za druhé, pomáhá i mě - čas je pak nějak delší. Taky jeden zážitek s modlitbou - jednou jsem se modlila všechny růžence za sebou - bylo to přes dvě hodiny - a pak jsem se pustila do běžných domácích prací. A až večer jsem si uvědomila, že vše bylo hotovo mnohem dříve, vše se jaksi zharmonizovalo a já udělala víc práce, než kdybych se ty dvě hodiny nemodlila... ALE ... když jsem to zopakovala kvůli tomu, abych to zkoumala, tak nic :) -vše bylo při starém. Poté, co napsal pan Pavel předchozí článek o modlitbě za duše v očistci, modlím se denně růženec za ně a na obrácení hříšníků. Nevím, jestli tím pádem zvládnu ještě modlitby za svět, ale budu se snažit. Chtěla jsem počet růženců snížit na 50, ale nějak to nešlo, takže ... uvidíme. :)

04.06.2019 03:10:12     Pavel Záchvěj

Svatá Terezie od Ježíše nám zanechala písemnou zprávu, že se jednou, když se začala modlit růženec, ocitla v extázi a viděla očistec jako velkou ohradu, ve které duše trpěly v očistcovém ohni. Když začala, již při prvním Zdrávas Maria ihned spatřila, jak na duše padá chladná voda, aby je osvěžila. Stejně tak při druhém a při třetím. Pochopila z toho, že růženec přináší duším velkou úlevu, a nechtěla ho vůbec přerušit. Svatý Alfons proto ustavičně doporučoval: „Chceme-li pomáhat duším v očistci, modleme se za ně růženec, který jim poskytuje velkou úlevu.“

05.05.2019 15:22:42     Dana Caklová

Pochválen buď Ježiš Kristus.Tak nech mam sílu modlit se a další posilou mi budou slova a vzkazy lidí kteří se již za národ modlia.

17.10.2018 12:28:42     Pavel Záchvěj

Jedné zbožné ženě zemřel bratr. Byla velmi zarmoucena touto ztrátou, tím bolestnější, že tento muž byl velmi dobrým křesťanem. Ve snu spatřila P. Pia, který ji těšil slovy: „Pomodli se 200 růženců, a tvůj bratr půjde rovnou do nebe.“
Žena se probudila a myslela si, že to byl jen pouhý sen. Nicméně další den se vypravila za Otcem Piem. Sotva se s ním setkala, aniž by si vzpomněla na sen, ptala se ho s pláčem, co může udělat pro svého bratra, který je v očistci. P. Pio ihned řekl: „A neřekl jsem ti to dnes v noci? Pomodli se 200 růženců, a tvůj bratr půjde rovnou do nebe.“

11.10.2018 10:01:33     Josef z Vysočiny

růženec Milosrdenství
• který Tě Panno nám za Matku dal
• který nám Panno zjevil Tvé Neposkvrněné početí
• který nám Panno zjevil Tvé hořké slzy nad ztrátou ubohých hříšníků
• který nám Panno zjevil Tvé Neposkvrněné srdce
• který nám (Panno) zjevil Boží Milosrdenství

09.10.2018 12:01:03     Pavel Záchvěj

Srdečně zdravím všechny zúčastněné; p+

30.05.2018 09:35:34     Eva Mikušová

Chvála Kristu, tak jsme s pomocí Boží dokončili další rok růženců za svět a během prázdnin do října se opět budeme modlit na úmysly z minulých let. Nebo to bude jinak ? Čekáme odpověď otce Jiřího Janalíka. S pozdravem všem účastníkům růžence za svět Eva a Hana z Ostravy

03.04.2018 20:11:31     František Jan Straka

Zdravím, Jiří, přeji pěknou u svatého otce Pia a děkuji že jsi mi představil růženec za svět. Třebaže jsem se dlouho nemodlil tak se pokouším opět k němu vrátit a být horlivý nejen slovy ale i srdcem a myslí. My, se máme relativně dobře avšak v různých koutech světa jsou pronásledováni za svou odlišnost. Děkuji a budu se modlit za vytrvalost.

05.02.2018 11:19:04     Radka Procházková

Modlitba ruzence za svet je mi kazdodenni oporou! Vim, ze se ji musim pomodlit a vkladam do ni uplne vse. Tahle modlitba me proste nese zivotem a objevuji v ni utechu a nadeji.

28.11.2017 23:46:38     Jana Dostálová

Chvála Kristu, jsem vděčna Pánu Bohu, že jsem objevila toto společenství, modlící se růženec a tím objevila jeho úžasnou moc. Po celodenním pachtění je to pro mě načerpání nových sil
28.11.2017 Jana Dostálová

27.10.2017 09:08:17     Marie Matůšková

Chvála Kristu a Marii. Děkuji za toto společenství a chci se podělit o motivaci k modlitbě sv. růžence dle sv. otce Františka. Metoda 5 prstů, jak bylo prezentováno na NOE. Když otevřeme dlaň, palec směřuje k nám - to je modlit se za rodiny, nejenom za svoje, ukazováček, ten slouží k výchově - ty,ty,ty - modlíme se za vychovatele, učitele a mládež. Nejvyšší prst prostředníček za nejvyšší politiky, prsteníček - údajně nejslabší prst, potvrdí, kdo hraje na klavír,modlíme se za lidi na okraji společnosti, bezdomovce, staré a opuštěné,za nemocné, za vdovy a sirotky. Malíček nejmenší - na NOE bylo řečeno modlit se za sebe, abychom se umenšovali, já jsem si přidala za křesťany a osoby zasvěcené Bohu, kněze,jáhny, řeholníky,misionáře, biskupy a za sv. otce Františka. Takto prožívám modlitbu sv. růžence když se modlím za národy ve světě, ale i za ČR nebo za farnost. Pokoj a dobro všem. Matůšková Marie

18.06.2017 21:09:17     Ilona Groulíková

Ave Maria!
Děkujeme, Otče Jiří, za možnost pokračovat v růžencích i o prázdninách. Síly zla si dovolenou neberou :),takže být vyzbrojen růžencem i o dovolených, je určitě dobré pro nás samotné a také pro celý svět. Nikdy nevíme, kdo právě naši modlitbu bude potřebovat..
A také děláme velkou radost naší nebeské mamince, P.Marii, která nás ustavičně prosí modlete se,modlete se, modlete se..Zdravíme celé společenství modlitby Ilona a Zdeněk

18.06.2017 17:27:38     Jarmila Zelenkova

Milý OJiří,dík za Vaši péči o nás.Je nás sice trochu méně ,ale každý rúženec dobrý.A tak dá-li Pán těším se na další ročník.At Vám Pán žehná,Mějte se hezky . 18,6,2017 Jarmila Zelenková

18.06.2017 16:45:57     Marie Krajíčková

Děkuji P. Jiřímu Janalíkovi za všechnu péči, kterou nám věnuje. Ať mu Bůh žehná.

15.04.2017 19:13:18     Pavla Žáková

Chvála Kristu vzkříšenému!!!

19.01.2017 08:20:16     Helena Johansson

http://www.avemaria.sk/dechtice/. Srdecne zdravim!

22.12.2016 16:44:20     Helena Johansson

Pozehnane sviatky a vela Radosti ale aj potrebnych milosti od maleho Jeziska a ochranu Sv.Rodiny do Noveho Roku 2017 Fatimskej Panny Marie 100 rokov od zjaveni a ochranu nasich svätych patronov najviac nasho Sv Otca Pia vam vsetkym zo srdca vyprosuje a zela : Helena Dobry Boh zehnaj kazdy Vas krok!

17.12.2016 09:34:59     Jan Maruna

Díky Bohu, za každé slovo v modlitbě, které nás povyšuje z nízkosti, strachu a zla, do nebeského království. Dává nám jasněji vidět do srdcí potřebných. Jan

03.12.2016 09:12:17     Marie Mušálková

Zdravím všechny, největší motivací v těchto dnech je poselství z Medugorje ze včerejška. Majka Mušálková.

http://www.medjugorje.ws/cs/

26.11.2016 22:49:09     Otilie Pechová

Dobrý večer,já jsem se přihlásila,že se budu s manželem modlit denně růženec /přestože se v zimě modlíme 4 růžence a tady čtu,že jsem se dosud žádný nepomodlili,nechápu,když něco napíšu,tak to dělám,to se musí,každý den napsat,že jsme se ho pomodlili?To já psát nebudu ,nemám na to čas. S Pánem Bohem Pechová

Odpověď administrátora: Nemusíte každý den psát na stránky, že jste se pomodlila. Stačí souhrnně za nějaké období, třeba za měsíc, nebo za týden. Systém nemůže sám poznat, jestli jste se modlila nebo ne. Zapisování pomodlených růženců je mimo jiné příležitostí k tomu, aby se člověk podíval, kolik lidí se modlí a jak. Pokud jste si jistá, že se všechny předsevzaté růžence pomodlíte, pak rovnou vyplňte jednorázově všechny slíbené a dál už nic vyplňovat nemusíte. Děkujeme za pochopení. o. Jiří Janalík

18.10.2016 17:25:02     Jarmila Zelenkova

Milý O.Jiří,blahopřeji k Vašemu kněžskému svěcení a vyprošuji Boží požehnání a hodně darů Ducha svatého , Buďte šťastným knězem. Velký dík za to ,že se o nás staráte a s radostí dnes připisuji první letošní rúžence . Bůh Vám žehnej, J,Z

30.09.2016 08:54:48     Radka Procházková

Modlitba růžence je pro mě jako chléb, čím dál víc si uvědomuji, že za nejrůznější zázraky, které se mi staly v posledních letech, vděčím právě modlitbě růžence, jež ve mě vzbuzuje i hlubší víru. Velmi mě těší modlit se růžence za svět a i letos se jako už třetím rokem připojím. Oblíbila jsem si také otce Pia a zdá se, že mi o sobě dává vždy ve svůj svátek vědět.
Jsem vděčná za to, že tato služba existuje. A budu se na ní i nadále podílet.

11.07.2016 18:42:46     Pavel Janeček

Gratulujeme ke kněžskému vysvěcení a přejeme mnoho zdaru. Nezapomeňte na nás Ružencový.

04.07.2016 20:08:03     Anděla Suchá

Milý náš Otče Janalíku. Blahopřeji Vám k vysvěcení za Kristova kněze. Každý den budete v mých modlitbách. Anděla Suchá

29.06.2016 10:39:06     Helena Johansson

Mily Nas P.Jiri srdecne Vam Dakujeme za tento prenos a za Vase novoknazske Pozehnanie nech Vas Dobry Boh zehna kazdy den a na kazdom kroku Vasho zivota snim a zo vsetkymi bratmi a sestrami v Kristovi ktore Vam zveril vdaka ze si to vsetci mözu pozriet aj v zazname na you tube Pan Boh zaplat bolo to krasne aj krasne slova otca Emanueka ktore nam vsetkym hovori ako rast v duchovnom zivote!
VKristovi z laskou vas vsrdci objima vdacna Helena

27.06.2016 21:00:27     Marie Krajíčková

Milý P. Jiří Janalíku, blahopřeji Vám k vysvěcení na kněze. Ze srdce přeji a budu vyprošovat v modlitbě růžence pro Vás Boží požehnání. Děkuji Vám za všechen čas, který věnujete naší internetové skupince. Já osobně jsem se zde naučila pravidelně modlit růženec a oblíbila jsem si tuto modlitbu. Doufám, že při nových povinnostech nás neopustíte a budeme, dá-li Bůh, pokračovat.
Primici jsem sledovala na internetu, byla to pěkná slavnost. Marie Krajíčková

18.06.2016 19:09:35     Jirka Janalik

Všechny vás chci pozvat na své kněžské svěcení 25.6.2016 v 9:00 v Brně a také na svou primici, která se bude konat o den později, tedy 26.6.2016 v Telči v 14:30 ve farním kostele. Pokud nebudete moci přijet, můžete primici sledovat živě na internetu na www.primice.cz. Současně vás také prosím také o modlitby. Předem moc děkuji!

28.05.2016 19:41:26     Pavel Janeček

Moc pozdravuji
Chci poděkovat za to že pan Jiří Janalík rozeslal mé svědectví o tom jak mocná je modlitba Růžence k udržení člověka svobodným proti zlu. Tento dar Panny Marie střežme a modleme se ať modlitby pomohou jak je třeba. Po modlitbě Růžence jako by se náhle měnil svět okolo. Úžívejme si toto všichni plnými doušky přátelé. Sláva Kristu a pokoj lidem dobré vůle

24.05.2016 10:57:05     Vodička František

Zdravím. Také doufám v pokračovaní (v mezidobí:-)
Díky moc.

22.05.2016 20:26:15     Pavel Záchvěj

všechny srdečně zdravím .. a předpokládám, že ano;
p+

21.05.2016 20:14:04     Eva Mikušová

21.5.2016 Eva Mikušová , zdravíme všechny účastníky modliteb za svět. Blíží se konec našich závazků, ptáme se, budeme-li dál jako v minulých letech pokračovat .Eva a Hana z Ostravy

27.04.2016 12:17:32     Helena Johansson

Posielam posolstvo z Dechtic pre povzbudenie a pozdravujem vas vsetkych z Laskou Helena

15.04.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
Aj dnes vás moje materinské srdce povzbudzuje, aby ste môjho Syna Ježiša milovali čisto a nežne. Neskrývajte svoju lásku k Spasiteľovi, aby ste neprestajne žiarili veľkonočným svetlom. Každý z vás nech je Ježišovou lampou v mojich rukách, aby som vás mohla poslať tam, kde je treba zahnať temnotu. Ostaňte jednoduché a pokorné, milé deti. Chráňte sa hriechu a budete lampami, ktoré svietia Božím svetlom. Ak budete milovať úprimne a sväto, budete plné veľkonočnej radosti. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.

22.03.2016 11:42:36     Petra Hanáčková

Vím,že zrovna tady je to úplně zbytečné připomínat,ale na fatym.com jsem si právě přečetla výzvu k modlitbě růžence na Velký pátek mezi 12.00- 15.00 hod.,tak pokud můžete zrovna v tuto dobu,tak se připojte ať je nás hodně a ať vymodlime co se dá.

19.03.2016 10:47:34     Petra Hanáčková

Zdravím všechny ve společenství. Myslím si,že dnes,kdy hrozí zaplavení Evropy islámem, je obzvláště důležité se modlit. A v modlitbě růžence máme příslib velké pomoci Panny Marie. Zrovna jsem četla o záchraně Rakouska,které dokázalo získat s pomocí Panny Marie zpět svobodu.Je velké povzbuzení vidět jak přibývají promodlené růžence,je to velká milost,když si najde tolik lidí čas na modlitbu.

17.02.2016 14:41:20     Alena Fialova

Chvála Kristu a Panně Marii,já bych Vám chtěla napsat, jak jsem já prožila tuto pouť.Celým svým prožitkem jsem cítila blízkost Boží a o.Pia.Na mé narozeniny mne kamarádka podarovala starou knížkou o životě o.Pia.Ikdyž už jsem se někdy obracela na tohoto světce,tato kniha na mne hluboce zapůsobila. Za určitou dobu, přišla přes tyto stránky nabídka pouti do Říma.Zatoužila jsem se této pouti zůčastnit. Přestože jsem už v Římě byla všechny Baziliky jsem již viděla, vše jsem prožila jinak.Setkání s papežem Františkem,jeho promluvu, a promluvu o.R.Cantalamessa, obětaví kněží a jáhni,úžasní kamarádi,děkuji své spolubydlící Markétce, také jsem poznala a moc děkuji básníku a spisovateli Janu Merunovi, který pochází z našeho Jesenického kraje(úžasné básně).I když byla tato pouť náročná na chození, moc děkuji Pánu Bohu a organizátorům, že jsem mohla být na této pouti.Ať Vám Bůh stále žehná! Fialová Alena

15.02.2016 18:22:24     Marie Krajíčková

Ano, i mě by zajímalo, jak jste se měli v Římě. Marie Krajíčková

09.02.2016 22:19:07     Elena Blaskova

Boh vás žehnaj!
Nemohli by ste nám napísať svedectvo z Vašej cesty v Ríme zo stretnutia s pátrom Piom a so Sv. Otcom Františkom?

30.01.2016 21:54:50     Helena Johansson

1k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země!
2 Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!
3 Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe , jsme jeho lid, ovce, které pase.
4 Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu,
5 neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!

26.01.2016 18:03:58     Lukáš Král

Začal sem se modlit Růženec včera po přečtení Mariánského poseství při zjeveních ve Rwandském Kibeho.Jelikož zatím nemám vlastní Růženec ukázal mi pán tento http://www.abcsvatych.com/menu/ruzenec_clanky.htm .je to jakýsi internetový pomocník a je velmi dobře zpracován.Děkuji společenství za možnost přijmutí závazku.Je to velmi radostné vidět jak růžence přibývají.Pán bůh zaplať

24.12.2015 08:40:06     Jan Maruna

V tento Štědrovečerní den nabývá na síle v modlitbách Růžence, Blahoslavené Panny Marie. Cítím ve Vánočních dnech, přítomnost Otce Pia. Jak nás chrání a posiluje. Bohu díky, za tuto milost nám všem.

12.11.2015 10:52:32     Jan Maruna

Vážené sestry, vážení bratři v modlitbě. Růženec je pro mne, jedním z darů, který jsem dostal. Každý den, je pro mne skrz modlitbu posvátným. Nedovedu si představit, žít bez Růžence, Panny Marie. Růženec je pro mne šatem, který si oblékám, chlebem, který přijímám. Cítím, že mne vede Otec Pio, a nejsem sám, koho se dotýká Otec, svoji moudrostí a laskavostí. Jsem zavázán Pánu Ježíši, za smysl cesty, kterou mi dává v eucharistii.

21.10.2015 22:00:23     Elena Blaskova

Skúsenosť.
Keď sa modlia ruženec dospelí, je to veľmi upokojujúce.
Ale keď sa modlia ruženec deti, tak to je veľká sila, ktorú okamžite vidíte aj s jej ovocím.

15.10.2015 14:04:33     Pavel Záchvěj

Kristův Pokoj všem.

Je mnoho způsobů, jak se modlit Růženec ...,

já jsem si jednou zkusil říkat Tajemství pouze na začátku desátku, ale ihned jsem od toho upustil. I když například v Lurdech u jeskyně se kněží modlí tak, že Tajemství vysloví na začátku desátku, nebo ještě jednou v jeho polovině. Je to asi opravdu jenom na zvyku. A s úctou k Tajemstvím to tak docela nesouvisí, vždyť je máme a vyslovujeme ve svém srdci ..

Obecně ale platí, že by se tato modlitba měla modlit pomalu, srdcem a s velkou důvěrou a pokorou, nakolik je to jen možné.

A tak si každý sám ten svůj Růženec opečovávejme, usilovně prosme Ducha Svatého o dar modlitby, pro nás i pro své bratry a sestry, a On nám jej ve Své Nekonečné Dobrotě a Slitovnosti jistě udělí.

Pavel