Růženec za svět
Nejste přihlášen | Přidat růženec | Registrace | Přihlásit

Modlí se 46 lidí.
Od 9. 10. 2023 pomodleno 4120 růženců.Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota?

Růženec pomáhá jednotlivci růst v modlitbě. Je to cesta ke svatosti.

Růženec byl nazván přípravou na rozjímání a modlitbou svatých. Zatímco ruce a rty jsou zaměstnány modlitbou, mysl přemýšlí o tajemství vtělení a vykoupení.

Meditace je forma modlitby, při které ten, kdo se modlí používá mysl a fantazii, aby rozvažoval nad pravdou a používá svou vůli k lásce vůči této pravdě, a hledá způsoby, jak ji žít. Tímto způsobem je srdce, mysl a duše křesťana formována evangeliem, podle příkladu Spasitele a jeho První Učednice: jeho Matky. V čase, kdy očištění srdce, mysli a duše u toho, kdo se modlí, dostatečně pokročí, dá Pán, uzná-li to za dobré, dar konteplativní modlitby: zvláštní nadpřirozený vhled na pravdu a to takovým způsobem, jakého by člověk sám nikdy nebyl schopen dosáhnout.

Uvažováním o všech tajemstvích růžence, vstupuje jednotlivec do života a doby Ježíše a Marie a lépe se s nimi seznamuje a objevuje cestu pro hlubší způsob následování Krista.


Na druhé straně společná modlitba je projevem jednoty před Bohem a ochoty žít ve společenství s ostatními, za současného napodobování ctností Marie jako první Kristovu učedníci.

Je všeobecně známo, že svatí lidé se modlí růženec. K mnoha obrácením došlo právě díky modlitbě svatého růžence.

Níže je uvedeno několik dalších důvodů, proč bychom se měli modlit růženec často, nejlépe denně:

Zdroj: www.millionrosesfortheworld.org